In de omgeving van Intenationale Scholen ( Duitse School op 1 km) ligt dez prachtige bouwgrond met af te breken…

De verhouding tussen ervaring en kennis maakt van béatus bvba een waardevolle dienstverlener op vlak van vastgoed en huisvesting.

Béatus bvba maakt gebruik van een aantal innovatieve werkwijzen. Het is onze missie om steeds weer opnieuw een succesvolle service aan te bieden.