Gebouwtips: winterperiode

donderdag 30 oktober om 18u25
Gebouwtips: winterperiode

Enkele gebouwtips waarmee u de winter veilig doorkomt

De winterperiode gaat gepaard met vrieskou, sneeuw en andere koude ongemakken. Beatus wil u alvast een (verwarmd) hart onder de riem steken. We geven u 6 (appartements)gebouwtips en weetjes waarmee u de winter probleemloos trotseert.

Isoleer en ledig leidingen die kunnen bevriezen:

Sommige waterleidingen bevinden zich in onverwarmde ruimtes. Occasioneel zijn er ook waterkraantjes aan de buitenzijde van het gebouw. Wanneer water bevriest zet het zich uit. Hierdoor kunnen leidinge barsten. Wanneer het water teug dooit zullen er lekken ontstaan. U kan dit makkelijk voorkomen door leidingen af te sluiten en leeg te laten lopen. Indien het om een leiding gaat die niet kan geledigd worden dan kan u een isolatielaag voorzien. In de meeste doe het zelf zaken kan men heel goed koop isolatie voor leidingen vinden. Ook het plaatsen van deze isolatie is helemaal niet moeilijk.

Laat steeds de verwarming op enkele graden bij afwezigheid:

Bent u voor een langere periode afwezig? Dan is het om de bovenvermelde reden aan te raden om de verwarming niet volledig stop te zetten. Bij heel extreem winterweer kan het zelfs binnenshuis vriezen. Met alle gevolgen vandien.

U hebt warmtemeters op uw radiator? Controleer alle verwarminselementen op hun goede werking:

Wanneer een verwarmingselement niet meer volledig opwarmt dan kan dit een vertekend beeld geven van uw reeël verbruik. De meeteenheid van de meters zijn vaak ingesteld op basis van de grote van het verwarmingselement. Wanneer er slechts een deel van het verwarmingselement opwarmt dan zal dit een verkeerd beeld geven van het werkelijke verbruik. Lucht in het verwarmingselement is een veel voorkomende reden van een dalend rendement. Als bewoner van het appartement bent u verantwoordelijk voor dit nazicht. Check dus voor het begin van de winter of alle verwarminselementen wel optimaal werken. Is er iets mis met de werking? Contacteer dan in eerste instantie de verhuurder of de syndicus.

Hou rekening met de verwamingsketels:

Eindejaarsfeesten worden onder vrieden en familie gevierd. Men krijgt dus een heleboel mensen op bezoek. Vaak zullen die een frisse neus willen halen op het terras. Dikwijls zet men ook de ramen open om te verluchten tegen geurtjes. De verwarmingsketel moet dan extra presteren. Oude verwarmingsinstallaties zullen het vaak begeven rond de Kerst of Nieuwjaarsperiode. U kan daarom opletten om de deuren en ramen niet onnodig lang te openen. Tevens kan mn een geschreven bericht in de inkomhal kleven waarmee u bezoekers vraagt om extra oplettend te zijn voor warmteverliezen.

Voetpad sneeuwvrij:

Er bestaan veel geruchten over het sneeuwvrij maken van de stoep en de verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn. Twee belangrijke documenten die daar duidelijkheid over kunnen scheppen zijn het gemeentelijk politiereglement (te verkrijgen bij uw gemeentebestuur of op hun website) en de statuten van het gebouw. Kan u geen bepalingen terugvinden in deze documenten, dan kmnt het er in de meeste gevallen op neer dat “de bewoners” (eigenaars en huurders) van het gebouw verantwoordelijk zijn voor het ruimen van de sneeuw. Logischerwijze zal men best de syndicus contacteren wanneer de stoep besneeuwd is. Dit creëert echter extra kosten en wanneer de syndicus meerdere gebouwen moet bedienen kan het een tijdje duren voor de stoep weer sneeuwvrij is. Is er een vrijwilliger in het gebouw die deze taak kan uitvoeren, dan kan dit uiteraard goedkoper en vlotter. Vergeet in dat geval niet om een enkele zakjes strooizout te voorzien. 

Lekkages door sneeuwophoping:

De afdichting van daken (platte en hellende) is meestal niet voorzien op extreme sneeuwval. Wanneer de hoogte van de opgehoopte sneeuw over de waterdichting reikt, dan kan dit waterinfiltraties veroorzaken in de appartementen die onder het dak of onder terassen gelegen zijn. Deze infiltraties zijn uitzonderlijk en stoppen wanneer de sneeuw tot op een bepaald niveau gesmolten is. Het is echter steeds verstandig om de syndicus van het gebouw op de hoogte te brengen in geval van waterinfiltraties. Opgelet: Het is om veiligheidsredenen absoluut af te raden een dak te betreden om  sneeuw te verwijderen. Materiële schade weegt nooit op tegenover lichamelelijke schade!

Het team van Beatus wenst u alvast een prettige, warme en veilige winterperiode!

De verhouding tussen ervaring en kennis maakt van béatus bvba een waardevolle dienstverlener op vlak van vastgoed en huisvesting.

Béatus bvba maakt gebruik van een aantal innovatieve werkwijzen. Het is onze missie om steeds weer opnieuw een succesvolle service aan te bieden.